Та аль хэдийнэ Würth Монгол үйлчлүүлэгч болсон уу?